Your Slogan Goes Here

sl-SIit-IT

Klešče za hostije

Etnografski muzej, Bardo

Železne klešče za reliefno odtiskovanje hostij z vrezano upodobitvijo Križanega in Kristusovega monograma IHS. Hostije so rabili duhovniki pri obredu obhajila.
Več >>

Kolovrat

Etnografski muzej, Bardo

Posebna oblika kolovrata z vodoravnim delovanjem. Uporabljal se je za navijanje niti iz prediva. Kolo je z nogo poganjala oseba, ki je predla. 
Več >>

Zaskarca

Muzej Rateče, Rateče

Zaskarca za shranjevanje zaseke je bila last Janeza Kopavnika, ki je kot mnogi Ratečani delal v rabeljskem rudniku svinca. Na pokrovu iz klanega lesa  je vrezana letnica 1786 ter Marijin in Kristusov monogram.    
Več >>

Cokel

Muzej Rateče, Rateče

Cokle so sprva nosili pastirji in kmetje kot obuvalo za v hlev. Pozneje so cokle postale del rateške praznične noše. Coklo na fotografiji je izdelal mizar pri Majdnu, izdelovali so jih tudi pri Belč in pri Žverc. Zadnji domači coklar je bil Jakob Oman. Z osemnajstimi žeblji podkovan podplat je iz bukovega štora, gornji del pa je pleten iz prej namočenih macesnovih ali smrekovih viter. Več >>

Kuhinja

Etno-vojna zbirka, Breginj

Ognjišče z napo ter kuhinjski predmeti, ki so bili v rabi do leta 1950.
Več >>

Prušteh

Muzej Rateče, Rateče

Prušteh oziroma telovnik iz domačega sukna in lanu je bil del moške praznične noše iz konca 19. stoletja. Telovnik na sliki je nosil Ratečan Anton Kavalar iz hiše Pri Minarju, občasno pa še njegov sin in vnuk.
Več >>

Razpelo

Zbirka V Vidrijah, Belopeška ravnina

Zastekljeno in okrašeno razpelo je bilo del opreme hotela pri Jalenovih na Belopeški ravnini ter pripoveduje o prepletanju meščanske kulture in podeželskih vrednot v začetku 20. stoletja.
Več >>

Načrt žage

Zbirka V Vidrijah, Belopeška ravnina

Načrt industrijske žage podjetja Jalen. Podjetje je v 19. stoletju ustanovil Ivan Jalen in še vedno deluje nacionalnim napetostim ter družbeno-političnim spremembam navkljub.
Več >>

Knjiga gostov

Zbirka V Vidrijah, Belopeška ravnina

4. avgusta 1907 je bila v knjigo vtisov hotela Pri Jalenovih zapisana oda Mangartu.
Več >>

Predmeti iz prve svetovne vojne

Zbirka Posočje 1915-1917, Idrsko

Postelje iz mobilne vojaške bolnice in različni plašči s Soške fronte v zbirki Ivana Šavlija.
Več >>

Orožje in orodje iz prve svetovne vojne

Zbirka Posočje 1915-1917, Idrsko

Številni vojaški predmeti v zbirki Ivana Šavlija.
Več >>

Kanal ob Soči

Zbirka razglednic Kanalskega, Morsko

Razglednica iz prvega desetletja 20. stoletja z upodobitvijo obrambnega stolpa, porušenega po prvi svetovni vojni.
Več >>

Kanal

Zbirka razglednic Kanalskega, Morsko

Črno-bela razglednica Kanala iz prvega desetletja 20. stoletja, na kateri sta upodobljena Hotel Ulaga na levi in Hotel Zlati lev na desni strani, v ozadju je obrambni stolp.
Več >>

Album z razglednicami

Zbirka razglednic Kanalskega, Morsko

Eden od albumov razglednic zbiratelja Branka Drekonje.
Več >>

Osebni predmeti vojakov s Soške fronte

Zbirka Poti umika pri Kobaridu 1917, Kobarid

V zbirki Ivana Krajnika so številni predmeti za osebno higieno in drugi osebni pripomočki vojakov na Soški fronti.
Več >>

Pleten kovček

Etnološka-rezbarska zbirka Franca Jerončiča, Melinki

Pleten kovček je rabila mama zbiralca Franca Jerončiča v begunstvu med prvo svetovno vojno.
Več >>

Britvica

Etnološko-rezbarska zbirka Franca Jerončiča, Melinki

Britvico je leta 1932 prinesel iz Francije oče lastnika zbirke, Franca Jerončiča. Ta se spominja, kako je oče tekal za njim, saj se ni pustil ostriči, ker je bilo boleče.
Več >>

Zapestnica z obeskom


Zbirka Lukčeva hiša, Kambreško

Na obesku je upodobljen del obzidja Palmanove.
Več >>

Prstan

Zgodovinski muzej Balus, Gorenji Tarbilj

Prstan z inicialkama je bil v lasti vojaka, ki se je vojskoval na območju reke Idrije.
Več >>

Značka

Zgodovinski muzej Balus, Gorenji Tarbilj

Značko v obliki zvezde so imeli italijanski vojaki pripeto na ovratniku, avstrijskim vojakom pa je predstavljala vojni plen, ki so ga pripeli na pokrivalo.
Več >>

Glingič

Muzej rezijanskih ljudi, Bila

Zvonec so kravam privezali okrog vratu, ko so se vračali iz planine, tako da so vsi v dolini slišali mimohod živine. Zvoncem so se odrekli le, ko so v družini žalovali.
Več >>

Preša

Muzej rezijanskih ljudi, Bila

S prešo so delali sadni mošt oziroma sadjevec iz hrušk, ki so rasle tako v vasi kot v planini.
Več >>

Krösma

Muzej rezijanskih ljudi, Bila

Premična brusilna naprava, s katero so brusači iz Rezije hodili in služili po svetu.
Več >>

Memento Bethlehem

Zbirka cerkvenih podobic, Ročinj

Mariji Čargo je podobico Jezuščka podarila nuna v Trstu leta 1959, le nekaj mesecev po smrti očeta, rekoč, naj jo varuje, namesto očeta.
Več >>

Namen projekta ZBORZBIRK je strokovno obdelati, ovrednotiti in promovirati zbirke kulturne dediščine, ki so jih v preteklosti ustvarili domačini. Te zbirke so posebna kulturna dragocenost krajev v Kanalski dolini, Reziji, Nadiških in Terskih dolinah na italijanski ter v Gornjesavski dolini, na Tolminskem, Kambreškem, Ligu in v Brdih na slovenski strani. Med njimi je nekaj lokalnih muzejskih zbirk, večinoma pa gre za zbirke, ki jih zbiralci hranijo na svojih domovih. Predmeti, fotografije in listine v zbirkah pričajo o načinu življenja prebivalcev teh krajev, tj. o gospodarskih dejavnostih, od poljedelstva in živinoreje do gozdnega gospodarstva, o prehrani, prometu, obrti in trgovini, sezonstvu in izseljenstvu, družbenih odnosih in zgodovinah družin, šegah družinskega in letnega kroga, vaških praznikih, glasbi, umetnosti, verovanju itd. Skoraj vse zbirke vsebujejo tudi predmete iz 1. in 2. svetovne vojne.

Ohranjeni predmeti, fotografije in listine bodo dokumentirani, fotografirani in skenirani, zbrani bodo podatki o njihovi izdelavi in uporabi, zapisana in videodokumentirana bodo pričevanja o predmetih, zbrano bo pripovedno izročilo o krajih, kjer se zbirke nahajajo, izbrane pripovedi pa bodo transkribirane in dialektološko predstavljene. Arhivsko avdiovizualno gradivo iz Kanalske doline, Rezije, Terskih in Nadiških dolin bo presneto in preneseno na digitalne nosilce. Tako bodo poleg predmetov prišli v ospredje tudi narečni nazivi in zgodbe o predmetih, ki bodo dialektološko obdelane in postavljene v širši kontekst. Predstavljene bodo na videoposnetkih, v knjižnem vodniku, na zloženkah, plakatih, označevalnih tablah, v strokovnem zborniku in na spletni strani. S projektom bo vzpostavljena mreža zbirk, ki bo ostala odprta za vključevanje novih zbirk in zbiralcev in za njihovo nadaljnjo promocijo. Projekt bo z ovrednotenjem, ureditvijo in predstavitvijo zbirk, s prenovo in popravilom objektov za zbirke in za turistične informacijske točke omogočil izrabo doslej neznanega turističnega potenciala teh krajev ter spodbudil razvoj kulturnega in izobraževalnega turizma.

Projektne aktivnosti, utemeljene na izhodiščih operativnega programa čezmejnega sodelovanja, bodo prispevale k poglobljenemu poznavanju kulturnih značilnosti in jezikovne raznolikosti v obmejnem območju. Sodelovanje pri projektu pa bo spodbujalo tudi medsebojno sodelovanje prebivalcev obmejnih krajev. Več >>Projekt ZBORZBIRK je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno partnerji projekta ZBORZBIRK.

Progetto ZBORZBIRK è finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partner del progetto ZBORZBIRK.

Partnerji:

 • Vodilni partner:
  Znanstvenoraziskovalni center SAZU
 • Università degli Studi di Udine
 • Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
 • Občina Kobarid
 • Občina Brda
 • Občina Kanal ob Soči
 • Gornjesavski muzej Jesenice
 • Comune di Lusevera
 • Comune di Taipana
 • Comune di Pulfero
 • Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena